تعرفه انجام پروژه آب و فاضلاب

هزینه ی انجام پروژه آب و فاضلاب

توجه کنید که برای دریافت قیمت دقیق می بایست صورت پروژه به همراه اطلاعات تکمیلی مربوط به پروژه خود را از طریق فرم ثبت درخواست انجام پروژه ارسال نمائید.

ردیف

عنوان پروژه

نوع پروژه

محدوده قیمت

مدت زمان تحویل پروژه

1

آب و فاضلاب (شبکه توزیع آب شهر یا روستا + شبکه جمع آوری فاضلاب)

انتخاب نرم افزار:

WaterGEMS / WaterCAD, SewerGEMS , EPANET, LOOP , Sewer

دانشجویی

Graduation

150-200 هزار تومان

1 تا 2 هفته

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب

2

طراحی شبکه توزیع آب

WaterGEMS / WaterCAD, InfoWater , EPANET, LOOP , …

اجرایی helmet

تماس بگیرید

تماس بگیرید

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب

3

طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب

SewerGEMS / SewerCAD , SEWER , …

اجراییhelmet

تماس بگیرید

تماس بگیرید

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب

4

طراحی خط انتقال و محاسبات ضربه قوچ

ارائه ی پلان و پروفیل خط انتقال طراحی شده

دانشجویی

Graduation

70-100 هزار تومان

5 روز

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب

5

طراحی خط انتقال و محاسبات ضربه قوچ

ارائه ی پلان و پروفیل خط انتقال طراحی شده

محاسبات حجم عملیات خاکی در Civil 3D

اجرایی helmet

تماس بگیرید

تماس بگیرید

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب

6

متره و برآورد پروژه های آب و فاضلاب (تدکار، تکسا، اکسل)

دانشجویی Graduation

50 هزار تومان

3 روز

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب

7

طراحی مخازن آب شرب زمینی با حجم دلخواه (مدفون، نیمه مدفون) با نرم افزار

SAP2000

(فایل SAP2000 تحویل داده خواهد شد + نقشه های اجرایی در صورت درخواست)

اجرایی

helmet

تماس بگیرید

تماس بگیرید

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب

8

طراحی مخازن آب شرب هوایی با حجم دلخواه (فولادی، بتن آرمه) با نرم افزار

SAP2000

(فایل SAP2000 تحویل داده خواهد شد + نقشه های اجرایی در صورت درخواست)

اجرایی

helmet

تماس بگیرید

تماس بگیرید

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب

9

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

(داکیومنت کامل تحویل داده خواهد شد)

اجرایی/دانشجویی

helmet Graduation

تماس بگیرید

تماس بگیرید

ثبت درخواست پروژه آب و فاضلاب
برچسب ها